کارگاه مادر و کودک
1401/09/23 - 12:36 327

کارگاه مادر وکودک با هدف تقویت مشارکت گروهی اولیا ونوآموزان

واستحکام رابطه مادر وفرزند وهمچنین ایجاد محیطی شاد وایجاد ارتباط عاطفی مادر وکودک جهت نوآموزان پیش دبستانی برگزار گردید


یادداشت ها