برگزاری جلسه اول باشگاه فیلم احسان
1401/11/12 - 12:42 324

جلسه اول دوره زمستانه تحلیل فیلم دبیرستان دوره دوم احسان (فیلوفیلم) عصر دوشنبه ۱۰ بهمن ماه برگزار شد. در این جلسه دانش آموزان به تماشای فیلم سکو (The Platform) نشستند و پس از آن به تحلیل فیلم پرداختند.

دو مسئله در تحلیل فیلم مطرح شد

نخست اینکه فیلم سینمایی سکو نشان‌دهندهٔ پیامدها و نتایج ساختار نظام سرمایه‌داری است. با این حال نمی‌توان در تحلیل و مقایسه مفاهیمی مانند سرمایه‌داری و کمونیسم تحلیل‌های ساده و راحتی داشت، بلکه باید پس از مطالعه و تحقیق و از روی فکر به نتایجی دست یافت. 

 

پس از آن دانش آموزان درباره قهرمان در فیلم های سینمایی صحبت کردند. قهرمان یا قهرمان‌های فیلم سکو که بودند و اساساً قهرمان باید چه خصوصیاتی داشته باشد.

در آخر دانش آموزان درباره وقایع، اتفاقات و گره‌های داستان با یکدیگر گفته بود کرد. 

 

دوره زمستانه باشگاه فیلم دبیرستان دوره دوم احسان عصرهای سه‌شنبه در محل دبیرستان برگزار خواهد شد. در این جلسات، که به آن فیلوفیلم گفته می‌شود، دانش‌آموزان با هدایت‌گری معلم با تحلیل محتوای فیلم بر روی مسئله‌ای از مسائل علوم انسانی می‌کنند.

فیلوفیلم (philofilm) ترکیبی از دو کلمهٔ Philo و Film است که در مجموع به‌معنای «فیلم‌دانایی» است.

یادداشت ها