آزمون پیشرفت تحصیلی نوبت اول پایه های چهارم تا ششم
1401/11/19 - 13:16 658

آزمون پیشرفت تحصیلی نوبت اول در پایه های چهارم تا ششم برگزار شد .

این آزمون در دو مرحله،  بهمن ماه و آخر فروردین ماه برگزار می شود .

هدف از این آزمون برسی وضعیت تحصیلی و هوشی تحلیلی دانش آموزان و آشنایی با سولات چند گزینه ای می باشد .

 


یادداشت ها