برگزاری یک دوره مسابقه شنا بین دانش آموزان مجتمع احسان
1401/12/01 - 12:6 543

برگزاری یک دوره مسابقه شنا بین دانش آموزان مجتمع احسان

در تاریخ ۲۷ بهمن ماه با هماهنگي تربیت بدنی مجتمع یک دوره مسابقات شنا بین دانش آموزان مجتمع در رده‌های سنی مختلف صورت گرفت و نتایج زیر بدست آمد :

رده سنی ۷ و ۸ سال :

مقام اول: آقای فرزان سبحانی

مقام دوم: آقای امیر علی خلیلی

مقام سوم: آقای هیراد عباسی. 

 

در رده سنی ۹ تا ۱۱ سال:

مقام اول: آقای آدرین جوانمردی

مقام دوم: آقای امیر علی صفری

مام سوم:آقای علیرضا مهاجری. 

 

در رده سنی ۱۲ تا ۱۴سال:

مقام اول:آقای امیر حسین زارع

مقام دوم: اقایسید محمد رضا ابطحی

مقام سوم:علی فروزان

 

در پایان با تشکر از مدیریت تربیت بدنی آقای دکتر رحیم شیرازی نژاد و مسولین مجموعه   آقای ابطحی و آقای آرامش و مسولین برگزاری  اقای عبدی و آقای قنبری و آقای هوشمندو داوران و مربیان زحمت کش  آقای طاووسی و آقای حسینی و آقای برهانی و آقای ترکان و آقای نوید  اختر و آقای خرازی و آقای رضا اختر.

شاد و تندرست باشید


یادداشت ها