کسب مقام قهرمانی کشور
1401/12/03 - 13:24 282

کسب مقام اول کشور در رشته واتر پلو توسط دانش آموز عزیز اریا عسکرزاده را تبریک عرض می نماییم .

یادداشت ها