بررسي مدل هاي نوين آموزش دنيا در آموزشگاه زبان احسان
1402/03/07 - 9:42 618

بررسي مدل هاي نوين آموزش زبان

پيش از آغاز ترم تابستان کلاس های زبان  به منظورارتقا سطح کيفي کلاسهاي آموزشگاه  زبان احسان ،  در  نشستي با حضور دکتر اسماعيلي مدیر عامل مجتمع احسان  و مربیان آموزشگاه به برسی مدل های نوین دنیا در نوع  آموزش  به زبان آموزان بحث و گفتگو و به  موارد زیر اشاره و تاکید شد .

• بررسي مدل هاي جديد آموزش

• تدوين و ارايه مدل تدريس مخصوص آموزشگاه زبان احسان

• بررسي و بازخورد مدل " آموزش در محيط" انجام شده در بخش زبان دبستان احسان

• تدوين سطح انتظارات از زبان آموزان در سطوح مختلف

• گزارش تدوين فعاليت هاي و نوآوري ها در مهارت هاي 4 گانه ( گفتاري شنيداري خوانداري و نوشتاري)


یادداشت ها