ثبت نام آغاز شد
1402/06/21 - 17:54 714

درود بدین وسیله به اطلاع میرساند چهت پرداخت شهریه و ثبت نام قطعی ترم پاییز میتوانید از طریق سامانه و اپلیکیشن احسان حد اکثر تا 25 شهریور ماه اقدام نمایید. روز و ساعت کلاس  ترم آینده در قسمت پیام اپلیکیشن ارسال گردیده است

یادداشت ها