روز هوای پاک
1401/10/27 - 13:9 505

بزرگداشت روی هوای پاک در کودکستان و دبستان احسان

 

از آنجایی که ما کودکستانی ها و دبستانی های احسان دوستدار محیط زیست هستیم

با همکاری سازمان محیط زیست استان فارس این  برنامه با حضور مهندس نهاوندی معاون محترم محیط زیست و کارشناسان محترم استانی و 

همچنین جناب دکتر اسماعیلی رئیس محترم مجتمع آموزشی فرهنگی احسان  در محل تالار برگزار گردید 

نو آموزان و دانش آموزان پایه های اول و سوم با روش های حفظ محیط زیست - تفکیک زباله - درباره مواد بازیافتی و

نحوه تلاش برای تهیه ویلچر نیازمندان از طریق جمع آوری بازیافتی ها آشنا شدند