ماه درخشان
1402/12/22 - 11:17 108

به مهمانی دعوتش کرده بودند؛ خلاف آنجاهایی که برای رفتن بهانه‌های مختلف می‌آورد. این مهمانی را دوست داشت. میهمانانش، پذیراییش، اصلاً، لحظه‌لحظه این دعوت، متفاوت بود. او هم برای هر روز این مهمانی برنامه‌ریزی کرده بود تا بتواند از هر لحظه‌اش به‌خوبی استفاده کند و بهترین خودش در این مهمانی یک‌ماهه باشد؛ مهمانی خدا.

در ادامه برخی تحقیقات انجام شده در خصوص روزه رو می تونید بخونید

«اوتو بوخنگر» تحقیقات جامعى پیرامون اثرات روزه انجام داد و باتشکیل کنفرانسى در یک کنگره پزشکى نتاج آن را اعلام کرد، متن این کنفرانس که به‌صورت کتاب و به شش زبان از طرف کلینیک‌این دکتر انتشار یافت، با استقبال فراوانی ‌روبرو شد. وى مى‌گوید: «اکثر بیماری هاى حاد و مزمن را مى‌توان به وسیله روزه بهبودبخشید، یا از شدت آنها کاست.» وى می گوید: به هنگام روزه، بدن بیمار پست‌ترین‌مواد را از سراسر بدن جمع‌آورى کرده و می سوزاند، نیروهاى نوسازى بدن انسان به‌هنگام روزه فعال می شوند و تصفیه و ترمیم بافتها را شروع می ‌کنند... در مدت پنجاه‌سال که از تاسیس «کلینیک اوتو بوخنگر» مى‌گذرد، بیش از پنجاه هزار بیمار دراین کلینیک توسط روزه درمان شده‌اند.

دکتر «آلن مویل » اعتقاد دارد روزه چهار فایده عمده زیر را در بر دارد: مانع تجمع مواد سمى مى‌شود. باعث استراحت دستگاههاى گوارش می گردد. به وسیله روزه بدن انرژى خود را صرف دفع سموم می کنند. نیروى حیات تحریک مى‌شود تا مواد زاید دفع گردد.

یادداشت ها