هدایت تحصیلی و شخصیت های رنگی، در دبیرستان دوره اول احسان
1403/02/19 - 13:26 283

هدایت تحصیلی و شخصیت های رنگی، در دبیرستان دوره اول احسان 

روز دوشنبه مورخه 17 اردیبهشت ماه 1403 جلسه ای با دانش آموزان پایه ی نهم دبیرستان دوره اول احسان با محوریت هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در تالار احسان برگزار گردید.در این جلسه دانش آموزان با اولیای خود حاضر شدند.در ادامه نیز دانش آموزان پایه هشتم با اولیاشان به این برنامه پیوستند و گروه مشاوره که مدت ها با این دانش آموران در خصوص شخصیت های رنگی جلساتی داشتند کنترل جلسه را به عهده گرفته و کارشناسان به ارائه نقطه نظراتی در این مورد پرداختند.


یادداشت ها