اطلاعیه فرایند سنجش علمی پایه هفتم
1403/03/23 - 8:59 2180

فرایند سنجش علمی دانش آموزان متقاضی ثبت نام پایه هفتم دبیرستان دوره اول احسان: شنبه 19 خرداد 1403 ساعت 9 صبح 

فرایند سنجش علمی دانش آموزان متقاضی ثبت نام پایه دهم دبیرستان دوره دوم احسان: سه شنبه 29 خرداد 1403 ساعت 9 صبح 

 زمان ورود به جلسه همراه داشتن کارت پرینت شده الزامی است.

دریافت کارت ورود به جلسه 


یادداشت ها