اردوی یک روزه تفریحی آموزشی
1401/11/03 - 7:43 270

در تاریخ 2 بهمن 1402 اردوی تفریحی آموزشی ویژه دانش آموزان برگزار گردید که در این دو.ره علاوه بر تفریح و سرگرمی دانش آموزان ، استاد بهمنی به آموزش کوهنوردی پرداختند.