جلسه ویژه انجمن اولیا و مربیان دبستان احسان
1401/06/28 - 8:45 68

جلسه  ویژه انجمن اولیا و مربیان دبستان احسان در مورد سرویس  در روز یکشنبه ۲۷ شهریور انجمن اولیا و مربیان دبستان احسان با برگزاری جلسه ویژه به بررسی وضعیت سرویس پرداخت . در این جلسه که با حضور مدیر عامل شرکت تلاش گران پرتو نور  و مدیر اجرایی سرویس تشکیل گردید ، مشکلات موجود در سرویس دهی بررسی گردید که مقرر شد ، رئیس محترم انجمن اولیا و مربیان دبستان  با هماهنگی مقامات بالادستی و شرکت با نشست با رانندگان و هماهنگی با مقامات مربوطه  برای جلسه بعدی راهکارهای لازم را ارائه فرمایند