اطلاعیه ثبت نام اولیه


با سلام و عرض احترام، با استعانت از درگاه حضرت حق ، مجتمع آموزشی فرهنگی احسان با سپری نمودن یک دوره بیست و شش ساله از آغاز فعالیت پر ثمر خود اقدام به پذیرش در دوره های اول و دوم دبیرستان بر اساس آزمون ورودی و مصاحبه می نماید.

لطفا پس از مطالعه شرایط و در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و دریافت کارت داوطلبی اقدام فرمایید.

اطلاع رسانی در خصوص زمان مراجعه جهت انجام مراحل پذیرش توسط مقاطع انجام خواهد شد و نیازی به پیگیری نمی باشد.

شرایط ثبت نام اولیه در دبیرستان دوره اول :

الف - دارا بودن رتبه خیلی خوب در انضباط و تمام دروس در کارنامه پنجم و نوبت اول پایه ششم

ب - کسب امتیاز لازم در آزمون ورودی و مصاحبه حضوری ( مصاحبه در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و انضباطی خواهد بود ) تذکر : در روز مصاحبه دانش آموز ، همراهی پدر یا مادر گرامی الزامی می باشد

ج - کسب رتبه خیلی خوب در تمام دروس در کارنامه نوبت دوم پایه ششم ( تذکر مهم : چنانچه دانش آموزی در مصاحبه حضوری قبول شناخته شود اما هنگام ثبت نام نهایی ، در کارنامه نوبت دوم پایه ششم ، فاقد رتبه خیلی خوب در تمامی دروس باشد ، منوط به مصاحبه مجدد می باشد.)


شرایط ثبت نام اولیه در دبیرستان دوره دوم :

الف - صرفا جهت ثبت نام اولیه و شرکت در آزمون « داشتن حداقل معدل 19 در نیمسال اول پایه نهم

ب - نمره انضباط "عالی" در کارنامه

ج - کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون ورودی

د- شرکت در مصاحبه حضوری با حضور یکی از اولیا

یادداشت ها