ثبت نام در مصاحبه ورودی مجتمع آموزشی فرهنگی احسان - شیراز (پسرانه)

سال تحصیلی 1404-1403

قصد ثبت نام در کدام پایه تحصیلی را دارید ؟


اطلاعات عمومی دانش آموز

نام
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
نام خانوادگی
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
نام پدر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
کد ملی
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
تاریخ تولد
دین
اطلاعات تحصیلی دانش آموز

سایر اطلاعات

آدرس منزل
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
تلفن منزل
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
شغل پدر
عنوان شغلی
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
شماره همراه پدر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
آدرس محل کار پدر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
تلفن محل کار پدر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
تحصیلات پدر
شغل مادر
عنوان شغلی
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
شماره همراه مادر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
آدرس محل کار مادر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
تلفن محل کار مادر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
تحصیلات مادر
شماره تلفن ضروری(به غیر از تلفن های ثبت شده)
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
آخرین افتخارات کسب شده در سال های قبل

نوع
رتبه
سطح
نوع
رتبه
سطح
نوع
رتبه
سطح
بارگزاری مدارک


یادداشت ها